Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss, hvis du har spørsmål!

Amir Poya Ghazi

Formann, Sekretær

Hovedinstruktør

Tlf: 905 34 303

Epost: apg@norsafe.com

Grad: 2. Dan


Ragnhild Hjellset Gjøtterud

Vokse/barn Intruktør

Utøver

Grad: 2.Kyu

Jan Helge Andersen

Nestleder

Vokse/barn Intruktør

Grad: 1. Kyu

 
 
 
 

Roger Brinchmann

Vokse/barn Intruktør

Grad: 1.Dan

Bård Even Kvamme

Instruktør/ Utøver

Grad: 2 .Dan

 

Kristoffer Gjøtterud

Vokse/barn Intruktør

Utøver

Grad: 4.Kyu 

Ronja Andersen

Reserve instruktør

Grad. 3 Kyu


 

Samar Al Hawija

Reserve instruktør

Grad. 5 Kyu


 

Lojain Ahmad

Reserve instruktør

Grad. 5 Kyu


 

Merna Ahmad

Reserve instruktør

Grad. 5 Kyu


 

Espen Odden

Foreldrekontakt og Varamedlem 

Psykolog

Tlf: 971 66 564

E-post: Espen.odden@gmail.com

Susanne Svärdstål

Kasserer